Beni Pass Rejestracja partnera

Dane użytkownika

Dane firmy

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest innovAgile Sp. z o. o., siedziba: ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, adres email do kontaktu: info@benipass.com. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia usługi BeniPass, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), tj. na podstawie Państwa zgody. Odbiorcą danych będzie innovAgile Sp. z o.o.

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podwykonawcom innovAgile w celu rozwoju i obsługi Platformy BeniPass. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jedynie do przechowywania, przeniesienia tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi BeniPass.

Informujemy, że innovAgile będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), przez okres trwania umowy. Posiadają Państwo również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w każdym momencie.

Masz już konto? Logowanie