beni pass

dla organizatorów konferencji, szkoleń i wydarzeń

Kontakt z uczestnikami

Dzięki kartom mobilnym organizatorzy konferencji, szkoleń lub wydarzeń mogą dotrzeć ze swoją ofertą do uczestników i potencjalnych uczestników poprzez ich smartfony. Ulotki i plakaty wymagają druku, co wiąże się z dużymi kosztami. Raz wydrukowane materiały nie mogą zmienić swojej treści, w przeciwieństwie do kart mobilnych BeniPass. Treść i wygląd karty można w każdej chwili zmienić, dostosowując komunikację marketingową do potrzeb danego momentu. Karty BeniPass to medium komunikacyjne o wysokiej skuteczności i niskich kosztach.
Mobile Pass - Product loyalty front
Mobile Pass - Product loyalty back

Informacja na bieżąco

Platforma BeniPass pozwala na szybkie dotarcie do uczestników wydarzeń. Podczas wydarzenia możesz na bieżąco wysyłać na telefony uczestników informacje o występującym w danej chwili prelegencie, zamieszczając streszczenie wystąpienia, czy też dodatkowe informacje o nim samym lub o tematyce wystąpienia.

Kontakt po wydarzeniu

Za pomocą karty BeniPass możesz kontaktować się z uczestnikami już po samej konferencji lub wydarzeniu. Użytkowncy rzadko usuwają karty interesujących ich spotkań ze swoich telefonów, dzięki czemu możesz wysyłać im dodatkowe informacje i powiadomienia, a także zapraszać ich na kolejne eventy.

Aktualne dane

Dzięki karcie mobilnej odbiorcy będą mieli zawsze pod ręką aktualne informacje. Na karcie możesz podać zawsze aktualny program z opisem i linkami do zakupu biletów. Możesz na karcie zamieścić adres, numer telefonu, link do mapy dojazdu.

Wspieramy organizacje non-profit

Organizatorzy wydarzeń non-profit mogą złożyć wniosek do Operatora BeniPass o zniesienie opłat za korzystanie z platformy i docierać do swoich odbiorców bez generowania dodatkowych kosztów. Prosimy o kontakt w tej sprawie na adres info @ benipass.com.Bezpłatnie i bez zobowiązań

Stwórz karty na pieczątki i pozwól, żeby Twoi klienci do Ciebie wracali. Pierwsze 25 kart dostajesz od nas gratis. To 25 lojalnych powracających klientów.
Utwórz karty informacyjne i korzystaj z nich bezpłatnie. Pierwsze dwieście kart dostajesz od nas gratis. To 200 możliwości utrzymania kontaktu z Twoimi klientami.
Sprawdź, jak działa BeniPass i jak może pomóc Twojemu biznesowi. Zeskanuj poniższy kod za pomocą aplikacji Apple Wallet (na iPhone) lub dowolnym skanerem kodów QR (na Android):
Instrukcję, jak używać aplikacji Wallet na smartfonie iPhone lub iPodzie touch znajdziesz, klikając tutaj. W podobny sposób skorzystasz z kart mobilnych na telefonach z systemem Android.