beni pass

Cennik

Lp. Nazwa Cena
1. Karta informacyjna - pierwsze 1000 sztuk aktywnych kart w miesiącu 0 zł
2. Karta informacyjna - każde kolejne rozpoczęte 1000 sztuk aktywnych kart w miesiącu 40 zł/1000 szt.
3. Karta na pieczątki - pierwsze 50 sztuk aktywnych kart w miesiącu 0 zł
4. Karta na pieczątki - każde kolejne rozpoczęte 50 sztuk aktywnych kart w miesiącu 15 zł/50 szt.
5. Karta informacyjna indywidualna - pierwsze 10 sztuk aktywnych kart w miesiącu 0 zł
6. Karta informacyjna indywidualna - każde kolejne rozpoczęte 100 sztuk aktywnych kart w miesiącu 15 zł/100 szt.

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

Opłaty za każdy rodzaj kart są sumowane.

Karty zaliczane są do aktywnych, jeśli były pobrane lub zainstalowane w dowolnym momencie w danym okresie rozliczeniowym.

Karty przestają być aktywne po ich usunięciu z aplikacji mobilnej odbiorcy. Za karty nieaktywne opłaty przestają być naliczane od kolejnego okresu rozliczeniowego.

Program może być wyłączony w dowolnym momencie. Opłata za karty z wyłączonego programu przestaje być naliczana od kolejnego okresu rozliczeniowego.

Przykłady:

  • 800 aktywnych kart informacyjnych w miesiącu - 0 zł
  • 1800 aktywnych kart informacyjnych w miesiącu - 40 zł
  • 2800 aktywnych kart informacyjnych i 120 kart pieczątkowych w miesiącu - 80 + 30 = 110 zł